Uutiset

10.05.2017

Ensimmäinen DrupalCamp Nordics tapahtuma järjestetään 10 - 11.5.2017 Helsingissä. Tarkoituksena on tehdä tapahtumasta vuosittainen tapahtuma.

Lisää tietoa tapahtumasta DrupalCamp Nordics webbisivuilta: http://www.drupalcampnordics.com/

06.10.2016

Ensimmäinen vuotuinen Drupal CEO -kyselytutkimus lupaa valoisaa tulevaisuutta Drupalille suurten yritysten ratkaisuna

Drupal CEO -kyselyn tulokset osoittavat, että Drupalin rooli tulevaisuudessa on suurten asiakkaiden palveleminen. Kyselyn toteuttivat Exove ja One Shoe yhteistyössä Drupal Associationin kanssa tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kyselyllä selvitettiin maailmanlaajuisesti Drupal-yritysten johtajien haasteita ja näkemyksiä tulevaisuudesta.

Tutkimukseen osallistui johtajia 75 yrityksestä. Vastaajista suurin osa työskenteli digitoimistoissa (37,8 %) tai ohjelmistotaloissa (27 %). Suurin osa kyselyyn osallistuneista yrityksistä oli pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Vain 9,9 prosenttia vastaajista ilmoitti yrityksessään olevan yli 80 työntekijää, ja 21,9 prosentissa yrityksistä oli korkeintaa viisi työntekijää.

Drupalin tulevaisuus näyttää valoisalta suuryritysten ratkaisuna

Suurin osa vastaajista (90,5 %) uskoo, että Drupal on nähnyt toisen tulemisen Drupal 8:n myötä. Drupal 8 on sisällönhallintajärjestelmän uusin versio, joka julkaistiin marraskuussa 2015. Vaikka uusi versio Drupalista on edellisiä monimutkaisempi, ei se vastaajien (77,1 %) mielestä ole haitaksi sovelluskehittäjille. Eräs vastaajista totesi: “Jotkut kehittäjät paheksuvat lisääntynyttä monimutkaisuutta, mutta mielestäni siitä on tulossa standardivalinta suuryhtiöiden sisällönhallintajärjestelmäksi”. Kyseinen vastaaja ei ole ajatustensa kanssa yksin: 89,2 % vastaajista on sitä mieltä, että Drupalin suosio asiakkaiden keskuudessa kasvaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Drupal nähdään johtavana suuryritysasiakkaiden valintana tulevaisuudessa. Erään vastaajan mukaan “Drupal tulee kasvamaan jatkuvasti niiden asiakkaiden keskuudessa, jotka ovat sitoutuneita digitaaliseen strategiaansa ja näkevät sen tärkeyden osana liiketoiminnan muita tavoitteita. Mutta luultavasti ne Drupal-asiakkaat tulevat vähenemään, jotka tarvitsevat vain verkkosivuston.” Tai toisen vastaajan mukaan: “Drupal tulee olemaan alustavalinta suuryhtiöiden ratkaisuille.”

Drupal on suosittu valinta terveysalan projekteissa

Kyselyyn osallistuneilla yrityksillä on asiakkaita useilta eri toimialoilta. Suuryhtiöiden näkökulmasta suosituimmat alat ovat terveys- ja lääkeala (40 %:lla vastaajista on asiakkaita alalta), pankki- ja vakuutusala (38,7 %) ja vähittäismyynti (37,3 %). Drupal-yrityksillä on asiakkaita myös voittoa tavoittelemattomissa ja hyväntekeväisyysorganisaatioissa (64 %), julkishallinnossa (56,0 %), media-alalla (49,3 %), IT-alalla (45,3 %) sekä taide- ja kulttuurialalla (36,0 %).

Suuryritystason Drupal-ratkaisun projektien keskimääräiset hinnat vaihtelevat eri yrityksissä. Suuri osa yrityksistä (28,0 %) toimittaa 100 000–250 000 euron projekteja, kun taas 18,7 % yrityksistä veloittaa 250 000–500 000 euroa projektista. 18,7 % yrityksistä puolestaan ilmoittaa vastaavan projektin hinnaksi 50 000–100 000 euroa. Vain kourallinen yrityksistä (4,0 %) veloittaa ratkaisusta keskimäärin 500 000–1 000 000 euroa. Drupal-ratkaisut toteutetaan pienemmillä kustannuksilla kuin tyypilliset suuryhtiötason ratkaisut, mitä voidaan selittää Drupalin soveltuvuudella nimenomaan suuryhtiötason tarpeisiin, alustan joustavuudella ja valtavalla määrällä valmiita moduuleita.

Kyselyyn osallistuneiden yritysten tärkeimmät strategiset prioriteetit keskittyvät kasvuun: sopivien osaajien löytäminen (53,3 % vastaajista), taloudellisen kasvun varmistaminen (45,3 %) ja uusien kasvustrategioiden kehittäminen (41,3 %) ilmoitettiin tärkeimmiksi prioriteeteiksi. Haasteet ovat samoilta osa-alueilta: sopivien osaajien löytäminen (59,5 %), osaajien säilyttäminen (36,5 %) ja taloudellisen kasvun varmistaminen (33,8 %) ovat vastaajien mielestä suurimpia haasteita seuraavan kolmen vuoden aikana.

Vaikka osaajien löytäminen ja säilyttäminen nähdään haasteena, 60,0 % vastaajista ei ulkoista työtä alihankkijoille. Yritykset, jotka toimivat Euroopassa, ulkoistavat vähemmän: 67,0 % näistä yrityksistä ei käytä alihankkijoita. Eurooppalaiset yritykset ulkoistavat työtä Aasiaan (17,0 %) ja Eurooppaan (17,0 %), kun taas muualla kuin Euroopassa toimivat yritykset ulkoistavat Pohjois-Amerikkaan (25,0 %), Etelä-Amerikkaan (25,0 %) ja Aasiaan (19,0 %).

Drupal-yritysten kasvua esittää myös yritysten levittyneisyys maantieteellisesti. Kolmanneksella (31,1 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä on toimisto useammassa kuin yhdessä maassa, ja 12 prosentilla on toimistoja vähintään viidessä eri maassa.

Pitempi analyysi löytyy englanniksi Exoven blogista.

Kommentit

Kyselyn toteuttajat Janne Kalliola Exovesta ja Michel van Velde One Shoesta ovat erittäin iloisia kyselyn tuloksista. “Tämä kysely vahvistaa markkinoilla näkyviä positiivisia merkkejä Drupalista. Olen erityisen iloinen siitä, että Drupal-yritykset ympäri maailman keskittyvät vahvasti suuryhtiöihin, sillä kokemuksemme perusteella Drupal soveltuu loistavasti suuryritysasiakkaille.” sanoo Janne Kalliola. Michel van Velde jatkaa: “Olemme nähneet Drupalin kasvavan tasaisesti useilla eri markkinoilla. Drupalilla on paljon vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia, ja on upeaa nähdä, että Drupal 8 on nyt tarpeeksi vahva kilpailemaan suljettujen teknologioiden ratkaisujen kanssa, kuten Sitecore tai Adobe. ”

Drupal Associationin Executive Director Megan Sanicki sanoo: “Olen innoissani siitä, että tämä kysely tehtiin, ja niin monet Drupal-yritykset ovat vastanneet siihen. Tulokset vahvistavat positiivisuuden energisyyden, jota näemme ja kuulemme Drupalin markkinoilla. Drupal Association työskentelee yhdessä Drupal-yhteisön kanssa Drupal.org:ssa auttaakseen yrityksiä ja vahvistaakseen Drupalin menestystä. Yhdistämme Drupalia puntaroivat yritykset ja Drupal-toimistot, järjestämme DrupalCon-tapahtumia houkuttelemaan ja kouluttamaan uusia lahjakkuuksia Drupalin pariin, ja tuemme paikallisia yhteisöjä eri maissa ympäri maailman.”

Drupalin perustaja ja projektin vetäjä, President of Drupal Association ja Acquian teknologiajohtaja Dries Buytaert sanoo: “Kyselyn tulokset vahvistavat käsitykseni Drupal-yhteisössä toimivien yritysten tilanteesta. Olen todella ylpeä uusista mahdollisuuksista ja näkymistä, jotka nämä yritykset luovat Drupalille - ja olen myös tyytyväinen siihen, että Drupal nähdään niin toimivana niiden tarpeisiin. Ja tämä vain paranee pian julkaistavan Drupal 8.2:n myötä.”

Lyhyesti Exovesta

Exove toimittaa digitaalista kasvua. Autamme asiakkaitamme kasvattamaan digitaalista liiketoimintaansa suunnittelemalla ja rakentamalla ratkaisuja ketterillä menetelmillä, palvelusuunnittelun keinoin, avoimilla teknologioilla. Asiakkaitamme ovat mm. Sanoma, Fiskars, Neste, Informa, Trimble ja Finnlines. Palvelemme myös start-up-yrityksiä, yhdistyksiä ja julkishallintoa. Exovella on toimistot Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Tallinnassa ja Lontoossa. Lisätietoa: www.exove.com.

Lyhyesti One Shoesta

One Shoe on yli 10 vuoden Drupal-kokemuksella toimiva integroitu mainonta - ja digitoimisto. Yli 40 asiantuntijan avulla One Shoe yhdistää strategian, käyttökokemuksen, suunnittelun, mainonnan, web- ja mobiilikehityksen toimittaakseen ainutlaatuisia tuloksia kansainvälisille asiakkaille kuten DHL, Shell, Sanofi, LeasePlan, MedaPharma ja monet muut. Lisätietoa: www.oneshoe.com.

Lyhyesti Drupal Associationista

Drupal Association on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka pääkonttori on Portlandissa, Oregonissa Yhdysvalloissa. Se edistää Drupal-projektin ja yhteisön menestystä rahoituksen, infrastruktuurin ja tapahtumien avulla. Drupal Associationin visio on auttaa luomaan tiloja, joissa kuka tahansa voi missä tahansa käyttää Drupalia rakentaakseen kunnianhimoisia digitaalisia kokemuksia. Lisätietoa: association.drupal.org.

12.11.2015

Drupalin odotettu uusi versio - 8 - julkaistaan torstaina 19.11. Tilaisuutta juhlistetaan ympäri maailman järjestettävissä julkaisujuhlissa. Helsingin juhlat järjestetään Ravintola Teatterissa - lisätietoja http://www.drupalcamp.fi/celebr8d8

Drupal 8:n toteutukseen on osallistunut yli 3 200 avoimen lähdekoodin kehittäjää. Drupal on itsessään eräs maailman suurimpia avoimen lähdekoodin projekteja. Lisätietoja Drupal 8:sta (englanniksi): https://www.drupal.org/drupal-8.0

07.05.2015

DrupalCamp Baltics järjestetään tänä vuonna Tallinnassa. Tilaisuus on kerännyt osallistujia kaikista Baltian maista ja suomalaisten osanotto on myös hyvä.

Kannattaa jo nyt merkitä 28.8. kalentereihin.

Lisää tietoa löytyy Campin webbisivuilta: http://www.drupalcampbaltics.com

30.04.2015

Paikalla: Janne Kalliola, Tuomas Lannes (Skype, valtakirja Roni Kantikselta), Kristian Polso

Platform.sh
Tuomas jatkaa siirtoa.

GitHub
Tuomas luo yhdistykselle oman GitHub-tunnuksen ja jakaa tunnukset Google Docsiin.

Sprintti
Seuraava sprintti on 23.5.2015 Siilillä klo 11-19.

Drupal.fi:n yritykset -osio
Pyydetään yrityksiä täydentämään tietonsa.

  • Kolmen yrityksen tiedot uupuvat, eivät vastaa tiedusteluihin. Jätetään olemaan noin.

DrupalCamp Baltics
Tallinnassa 28.8., sprintit 29.8. Suomesta toivotaan isoa osanottoa. Konferenssi samassa paikassa kuin aiemmin, iltatilaisuuden paikka vaihtuu.

Markkinointi aloitetaan heti, kun virolaiset saavat sivuston valmiiksi. Pöytäkirjan liitteenä DrupalCamp Balticsin sponsorointipaketit (NB. We will have an effective limit of ~5 gold/silver sponsors as it's difficult to fit more tables there.). Pyydetään hallituksen jäseniä viemään sponsorointiviestiä firmoihin.

Puhujia kaivataan, joten välitetään tätäkin viestiä eteenpäin.

DrupalCamp Helsinki
Ei saatu fiksua ja edullista tilaa, siirretään loppuvuoteen. Alustavaksi ajaksi sovittiin perjantaina 13.11. - joka on Slushin (11.-12.11.) jälkeinen perjantai. Aloitetaan tilojen hankinta välittömästi ja tsekataan:

  • Technopolis

  • Yle

  • Kaupalliset toimijat

DrupalCon, yhteismatka
Janne pyytänyt ja saanut tarjouksen Elämysmatkoilta yhteismatkasta DrupalConiin, löytyy yhdistyksen Drivesta.

Pyydetään jakamaan firmoille ja siellä DrupalConista päättäville henkilöille.

Maksuturva
Tommi kyselee sopimuksen perään. Tunnukset löytyvät Drivesta.

Vuosikokous
Vuosikokous pidetään 28.5. kello 16-19. Alustavasti paikkana Exoven saunatilat, Itämerenkatu 1. Janne varmistaa ja Tommi laittaa kokouskutsun.

Pidetään mahdollisesti erillinen valmistelukokous, kokouskutsu tähän tulee hallituksen Skype-kanavalla.

Seuraava kokous Druidilla keskiviikkona 27.5.2015 klo 15.00. Tämän hallituksen viimeinen kokous, kaikki paikalle!!!

Sivut