Uutiset

30.06.2019

FINNISH DRUPAL USER GROUP SUOMEN DRUPAL YHDISTYS

Tammasaarenkatu 5

00180 Helsinki

contact@drupal.fi

VUOSIKOKOUS

Aika: keskiviikkona 23.5.2019 klo 17.00

Paikka: Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki.

Läsnäolijat: Tommi Heinonen, Mika Hatakka, Simo Hellsten, Jari Nousiainen, Janne Kalliola, Kari Kääriäinen, Douglas Locklin, Sami Hellsten, Juha Karonen (etä)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Drupal-yhdistyksen vuosikokous avattiin Tommi Heinosen toimesta kello 17.05.

2. Järjestäytyminen

Tommi Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Jari Nousiainen valittiin kokouksen sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Douglas Locklin ja Sami Hellsten. 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen

Yhdistyksen kaksinkertaista kirjanpitoa hoitaa tilitoimisto. Yhdistyksellä ei ole avoimia velkoja tai saatavia. Taloudellinen tilanne on hyvä, ja seuraavan tapahtuman järjestäminen on mahdollista ilman taloudellista riskiä.

6. Yhdistyksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Toiminnantarkastaja Hannu Nieminen on hyväksynyt yhdistyksen tilinpäätöksen. 

Todetaan, että hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

Jäsenmaksuksi päätettiin viisitoista (15) euroa. Liittymismaksua ei peritä. Hallitukselle annettiin valtuus myöntää vapautus maksusta hakemuksen perusteella, vähävaraisuuden (esimerkiksi opiskelija, työtön) tai muun perustellun syyn pohjalta.

Tommi Heinonen esitteli toimintasuunnitelman. 

Tommi Heinonen esitteli tulo- ja menoarvion. Ei kommentteja.

8. Hallituksen uuden kokoonpanon valinta

Hallitukseen:

6 henkilöä esitti kiinnostuksensa hallitukseen. Hallitukseen valittiin Tommi Heinonen, Juha Karonen, Janne Kalliola, Jari Nousiainen, Sami Hellsten ja Simo Hellsten.

Puheenjohtajaksi valittiin Jari Nousiainen.

9. Valitaan toiminnantarkastajat (1-2) ja heille varamiehet

Hannu Nieminen valittiin toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi Douglas Locklin.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.37.

13.03.2019

FINNISH DRUPAL USER GROUP SUOMEN DRUPAL-YHDISTYS

VUOSIKOKOUS

Aika: torstaina 23.5.2019 klo 17.00

Paikka: HTC Ruoholahti, saunaosasto, Tammasaarenkatu 1-7, 00180 Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen

6. Yhdistyksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

8. Hallituksen uuden kokoonpanon valinta

9. Valitaan toiminnantarkastajat (1-2) ja heille varamiehet

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen

24.04.2018

FINNISH DRUPAL USER GROUP SUOMEN DRUPAL YHDISTYS

Itämerenkatu 1

00180 Helsinki

contact@drupal.fi

VUOSIKOKOUS

Aika: keskiviikkona 11.4.2018 klo 16.00

Paikka: Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Drupal-yhdistyksen vuosikokous avattiin Tommi Heinosen toimesta kello 16.08.

2. Järjestäytyminen

Tommi Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Jari Nousiainen valittiin kokouksen sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Hatakka ja Juha Karonen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen

Toiminnan taloudellinen tulos oli hieman yli 1500 euroa voitollinen. Tuotto käytetään seuraavan vuoden tapahtumiin. Kuluvalle tilikaudelle ei ole saatavia. Tilillä olevat varat on merkitty tulevien tapahtumien, käytännössä Drupal Campien järjestämiseen. Varat riittävät yhden Drupal Campin järjestämiseen ilman velkaa.

6. Yhdistyksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Toiminnantarkastaja Hannu Nieminen on hyväksynyt yhdistyksen tilinpäätöksen.

Todetaan, että hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

Jäsenmaksuksi päätettiin viisitoista (15) euroa. Liittymismaksua ei peritä.

Tommi Heinonen esitteli toimintasuunnitelman.

Tommi Heinonen esitteli tulo- ja menoarvion. Ei kommentteja.

8. Hallituksen uuden kokoonpanon valinta

Hallitukseen:

6 henkilöä esitti kiinnostuksensa hallitukseen. Hallitukseen valittiin Tommi Heinonen, Juha Karonen, Mika Hatakka, Janne Kalliola, Sami Hellsten ja Jari Nousiainen.

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Heinonen.

9. Valitaan toiminnantarkastajat (1-2) ja heille varamiehet

Hannu Nieminen valittiin toiminnantarkastajaksi ja vara toiminnantarkastajaksi Perttu Ehn.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.39.

11.01.2018

Viime vuodet yksi kuuma puheenaihe Drupal-yhteisössä on ollut rajapintalähtöinen kehitysmalli, "headless" tai "decoupled" Drupal eli lähestymistapa jossa sisällönhallinta ja esitystapa erotetaan toisistaan. Tällöin frontend toteutetaan vaikkapa erillisellä javascript-frameworkilla. Keskustelu ei osoita laantumisen merkkejä, sillä lähestymistavassa on omat haasteensa ja sen soveltuvuus kulloiseenkin käyttötapaukseen on vaihteleva.

Drupalin perustaja Dries Buytaert kirjoittaa blogissaan siitä, millä perusteilla valinta kannattaa tehdä ja mitä ottaa huomioon juuri tällä hetkellä. Kirjoituksessaan hän esittelee pohdintaa auttavia kaavioita ja esittelee vaihtoehtoja lähestyä kysymystä.

Buytaertin viesti on se, että etenkin nopeaan kehitykseen ja työskentelyyn ilman erikoistuneita frontend-kehittäjiä perinteinen "monoliittinen" lähestymistapa on usein tehokkain. Vastaavasti kun on tarve luoda erilaisia kokemuksia eri laitteille ja eri käyttötavoille, rajapintalähtöinen malli on vahvoilla.

10.01.2018

Verkkopalveluiden hankintaan erikoistunut konsultti Perttu Tolvanen North Patrolista kirjoittaa Vierityspalkki-blogissa Drupalin olevan vahvimmillaan vaativissa ja paljon erilaisia toimintoja sisältävissä sivustohankkeissa. Tolvanen kommentoi artikkelissaan Dries Buytaertin State of Drupal 2017 -esitelmää viime syksyn Euroopan Drupalconissa.

Samaan vaativuuden ja monipuolisuuden kokonaisuuteen Tolvanen liittää Drupal-toimistojen lisääntyneen kiinnostuksen ja tarpeen laajentaa teknologista osaamistaan esimerkiksi javascript-frameworkeihin "headless"-toteutuksissa.

Lopuksi Tolvanen kiteyttää Drupalin vahvuudet: "Tarkennettuna nyrkkisääntönä sanoisinkin, että mitä kompleksisempi kokonaisuus, mitä enemmän ylläpitäjiä, mitä enemmän vaativia jatkokehityshaaveita, niin sitä todennäköisemmin kannattaa verkkopalvelu tehdä Drupalilla, WordPressin sijaan."

Sivut