Uutiset

11.01.2018

Viime vuodet yksi kuuma puheenaihe Drupal-yhteisössä on ollut rajapintalähtöinen kehitysmalli, "headless" tai "decoupled" Drupal eli lähestymistapa jossa sisällönhallinta ja esitystapa erotetaan toisistaan. Tällöin frontend toteutetaan vaikkapa erillisellä javascript-frameworkilla. Keskustelu ei osoita laantumisen merkkejä, sillä lähestymistavassa on omat haasteensa ja sen soveltuvuus kulloiseenkin käyttötapaukseen on vaihteleva.

Drupalin perustaja Dries Buytaert kirjoittaa blogissaan siitä, millä perusteilla valinta kannattaa tehdä ja mitä ottaa huomioon juuri tällä hetkellä. Kirjoituksessaan hän esittelee pohdintaa auttavia kaavioita ja esittelee vaihtoehtoja lähestyä kysymystä.

Buytaertin viesti on se, että etenkin nopeaan kehitykseen ja työskentelyyn ilman erikoistuneita frontend-kehittäjiä perinteinen "monoliittinen" lähestymistapa on usein tehokkain. Vastaavasti kun on tarve luoda erilaisia kokemuksia eri laitteille ja eri käyttötavoille, rajapintalähtöinen malli on vahvoilla.

10.01.2018

Verkkopalveluiden hankintaan erikoistunut konsultti Perttu Tolvanen North Patrolista kirjoittaa Vierityspalkki-blogissa Drupalin olevan vahvimmillaan vaativissa ja paljon erilaisia toimintoja sisältävissä sivustohankkeissa. Tolvanen kommentoi artikkelissaan Dries Buytaertin State of Drupal 2017 -esitelmää viime syksyn Euroopan Drupalconissa.

Samaan vaativuuden ja monipuolisuuden kokonaisuuteen Tolvanen liittää Drupal-toimistojen lisääntyneen kiinnostuksen ja tarpeen laajentaa teknologista osaamistaan esimerkiksi javascript-frameworkeihin "headless"-toteutuksissa.

Lopuksi Tolvanen kiteyttää Drupalin vahvuudet: "Tarkennettuna nyrkkisääntönä sanoisinkin, että mitä kompleksisempi kokonaisuus, mitä enemmän ylläpitäjiä, mitä enemmän vaativia jatkokehityshaaveita, niin sitä todennäköisemmin kannattaa verkkopalvelu tehdä Drupalilla, WordPressin sijaan."

11.10.2017

SUOMEN DRUPAL-YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS

 

Aika 11.10.2017 klo 15.01

Paikka Siili, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki

Paikalla Janne Kalliola, Kari Kääriäinen, Jari Nousiainen

Kokous avattiin kello 15.06

 1. Jäsenmaksujen keräys

  • Jäsenmaksuksi päätettiin vuosikokouksessa 30.5.2017 15€.

  • Laskutetaan nykyiset jäsenet, AP Juha

  • Päivitetään Drupal.fi:stä jäsenmaksusivu ajan tasalle, AP Kari

 2. Drupal.fi:n tilanne

  • Sivusto vaatisi vähintäänkin pientä viilausta

   • Etusivulle kuva

   • Drupalin kuvaus päivitettävä

   • Päivitetään asiakaslista, selvitetään Slackissa

   • Lisättävä yhteystiedot + Slack-kanava

    • Kutsuautomaatti Slackiin, AP Janne

   • Päivitetään yritykset, AP Kari

   • Lisätään Yhdistys-kuvaus ja etusivulle lyhyt nosto yhdistyksestä

  • Sivuston tehtäviä

   • Tiedotuskanava

   • Drupalin “virallinen” suomenkielinen sivusto

  • Blogin kohtalo

   • Selvitettävä saadaanko jäsenet / yritykset kirjoittamaan yhdistyksen blogiin - vai jääkö blogi pelkästään tiedottamista varten

 3. Splash Awards

  • Eurooppa-tasolla puhetta Splash Awardseista jokaisessa maassa ja niiden voittajille / finalisteille järjestettävästä Euroopan laajuisesta kisasta

  • Selvitetään, voidaanko Splash Awards järjestää Nordics-tasolla, alkaen ensi vuodesta DrupalCamp Nordicsin yhteydessä Tukholmassa

 4. DrupalCampit lähialueella

  • Lisätään DrupalCamp Baltics + Oslo (https://oslo2017.drupalcamp.no/) tapahtumiin, AP Kari

 5. Sprintit

  • Vähän aikaan ei ole ollut sprinttejä, tiettyä väsymystä ilmassa

  • Sprinttien tulisi olla johonkin teemaan fokusoituneita

  • Toimisiko iltasprintti lauantain sijaan?

  • Selvitetään Slackissa, mikä on yhteisön tahtotila

  • Järjestetään ennen joulua Siilillä käännössprintti, AP Jari

 6. Seuraava kokous 8.11. kello 15 Mirumilla.

Kokous päättyi 15.54

 
21.09.2017

Yhdistyksen hallitus kokoontui 21.9.2017 kello 16.14 Exoven tiloissa Helsingin Ruoholahdessa.

Läsnä: Tommi Heinonen (pj), Janne Kalliola, Juha Karonen, Kari Kääriäinen, Jari Nousiainen (sihteeri)

Järjestäytyminen

 • Puheenjohtajana tällä kaudella yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan toimii Tommi Heinonen.
 • Varapuheenjohtajana toimii Janne Kalliola.
 • Hallituksen sihteeriksi valittiin Jari Nousiainen.
 • Rahastonhoitajaksi valittiin Juha Karonen.

 

Tiedotusasiat

 • Uusien vaatimusten mukaisesti yhdistyksen kirjanpito on muutettu kaksinkertaiseksi, ja siitä vastaa erillinen kirjanpitäjä.

 

Drupal-tapahtumat

 • Hallitus keskusteli suomalaisten ja eurooppalaisten Drupal-tapahtumien tulevaisuudesta ensi vuonna, kun Drupal Association ei järjestä Euroopan Drupalconia. Todettiin suomalaisesta näkökulmasta vuoden 2018 huomattavimmiksi tapahtumiksi Drupal Camp Nordics keväällä Tukholmassa ja ensi syksynä järjestettävä Drupal Camp Baltics Virossa.

 • Drupal Camp Nordicsiin ehdotettiin tuotavaksi pohjoismaista Splash Awardsia.

 

Seuraava kokous pidetään Siilin toimistolla keskiviikkona 11.10.2017 kello 15.

 

21.09.2017

Kirjanpidon vuosikokouksesta viivästymisen johdosta järjestettiin ylimääräinen kokous tili- ja vastuuvapauden käsittelemistä varten.

YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 21.9.2017 klo 16.08
Paikka: Exove, Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki.

Läsnä: Tommi Heinonen, Janne Kalliola, Juha Karonen, Kari Kääriäinen, Jari Nousiainen

 1. Kokouksen avaus
  • Kokous avattiin 16.08
 2. Järjestäytyminen
  • Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Heinonen.
  • Sihteeriksi valittiin Jari Nousiainen.
  • Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Karonen ja Janne Kalliola.
  • Ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Kääriäinen ja Jari Nousiainen.
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
  • Hyväksyttiin esityslista.
 5. Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle
  • Edellisen toimintakauden toiminnantarkastaja Kari Kääriäinen esitti lausuntonsa.
 6. Yhdistyksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
  • Edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
 7. Muut asiat
  • Ei muita asioita.
 8. Kokouksen päättäminen
  • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.13.

Sivut