Uutiset

20.10.2019

Ensimmäinen kansainvälinen vuoden parhaita Drupal-toteutuksia palkitseva Splash Awards -gaala pidetään Amsterdamin DrupalConin yhteydessä maanantaina 28.10.2019. Mukana on tänä vuonna kaksi suomalaisvoimin toteutettua sivustoa koulutussarjassa.

Mukana ovat tänä vuonna Exoven toteuttama Gradia-koulutusyhtymän sivusto, sekä Wunderin toteuttama Turun yliopiston sivusto.

Kumpikin suomalaistoimittaja on innoissaan ehdokkuudestaan. Ehdolla oleviin toteutuksiin on panostettu paljon ja asiakkaat ovat tyytyväisiä tuloksiin.

"Halusimme ennen kaikkea mobiilikäytettävän sivuston, joka on suunniteltu käyttäjälähtöisesti. Käyttäjäryhmät on huomioitu erityisesti sillä tavoin, että niille on omat osionsa. On opiskelijaosio, tutkimusosio ja sen lisäksi yritysyhteistyöosio. Projektista on sanottu, että se on Turun yliopiston historian parhaiten mennyt sivustouudistus", kertoo Turun yliopiston järjestelmäarkkitehti Elina Toivanen.

"Laajasta koulutustarjonnasta ja moninaisista asiakaspoluista rakentui yhtenäinen kokonaisuus, joka ohjaa hakijoita löytämään sivustolta juuri heille soveltuvat koulutukset. Olemme saaneet hakijoilta positiivista palautetta myös sivuston nykyaikaisesta, freesistä ja selkeästä ulkoasusta", kertoo markkinointisuunnittelija Hanna Narvola Gradian yhteyspalveluista.

"Splash Awards on tärkeä koko Drupal-yhteisölle, sillä meillä kaikilla alan toimijoilla varmasti riittää opittavaa toistemme onnistumisista. On kunnia olla Education-luokassa finaalipaikalla, sillä erityisesti oppimisympäristöjen rajapinnoissa tapahtuva digitaalinen tekeminen on kirjaimellisesti osa huomisen osaajien kehittymistä. Ja tätä kehitystä on ilo olla vauhdittamassa", kommentoi Wunderin Delivery Manager Heini Saari.

Splash Awards on alunperin Hollannin Drupal-yhteisön luoma konsepti, jonka tarkoituksena on sekä nostaa esille laadukkaita Drupal-toteutuksia että tavoitella näkyvyyttä Drupal-yhteisölle laajemminkin sivustomarkkinoilla. Splash Awards on järjestetty tähän mennessä muutamissa maissa, ja tämän vuoden aikana konseptia on laajennettu ja eri maista on pyydetty ehdokkaita kansainväliseen tapahtumaan. Kilpailuja on tarkoitus jatkossa järjestää vuoden mittaan eri alueilla ja koota parhaat vuosittaiseen kansainväliseen gaalaan.

Lisätietoja tapahtumasta ja lipunmyynti: splashawards.org

30.06.2019

FINNISH DRUPAL USER GROUP SUOMEN DRUPAL YHDISTYS

Tammasaarenkatu 5

00180 Helsinki

contact@drupal.fi

VUOSIKOKOUS

Aika: keskiviikkona 23.5.2019 klo 17.00

Paikka: Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki.

Läsnäolijat: Tommi Heinonen, Mika Hatakka, Simo Hellsten, Jari Nousiainen, Janne Kalliola, Kari Kääriäinen, Douglas Locklin, Sami Hellsten, Juha Karonen (etä)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Drupal-yhdistyksen vuosikokous avattiin Tommi Heinosen toimesta kello 17.05.

2. Järjestäytyminen

Tommi Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Jari Nousiainen valittiin kokouksen sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Douglas Locklin ja Sami Hellsten. 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen

Yhdistyksen kaksinkertaista kirjanpitoa hoitaa tilitoimisto. Yhdistyksellä ei ole avoimia velkoja tai saatavia. Taloudellinen tilanne on hyvä, ja seuraavan tapahtuman järjestäminen on mahdollista ilman taloudellista riskiä.

6. Yhdistyksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Toiminnantarkastaja Hannu Nieminen on hyväksynyt yhdistyksen tilinpäätöksen. 

Todetaan, että hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

Jäsenmaksuksi päätettiin viisitoista (15) euroa. Liittymismaksua ei peritä. Hallitukselle annettiin valtuus myöntää vapautus maksusta hakemuksen perusteella, vähävaraisuuden (esimerkiksi opiskelija, työtön) tai muun perustellun syyn pohjalta.

Tommi Heinonen esitteli toimintasuunnitelman. 

Tommi Heinonen esitteli tulo- ja menoarvion. Ei kommentteja.

8. Hallituksen uuden kokoonpanon valinta

Hallitukseen:

6 henkilöä esitti kiinnostuksensa hallitukseen. Hallitukseen valittiin Tommi Heinonen, Juha Karonen, Janne Kalliola, Jari Nousiainen, Sami Hellsten ja Simo Hellsten.

Puheenjohtajaksi valittiin Jari Nousiainen.

9. Valitaan toiminnantarkastajat (1-2) ja heille varamiehet

Hannu Nieminen valittiin toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi Douglas Locklin.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.37.

13.03.2019

FINNISH DRUPAL USER GROUP SUOMEN DRUPAL-YHDISTYS

VUOSIKOKOUS

Aika: torstaina 23.5.2019 klo 17.00

Paikka: HTC Ruoholahti, saunaosasto, Tammasaarenkatu 1-7, 00180 Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen

6. Yhdistyksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

8. Hallituksen uuden kokoonpanon valinta

9. Valitaan toiminnantarkastajat (1-2) ja heille varamiehet

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen

24.04.2018

FINNISH DRUPAL USER GROUP SUOMEN DRUPAL YHDISTYS

Itämerenkatu 1

00180 Helsinki

contact@drupal.fi

VUOSIKOKOUS

Aika: keskiviikkona 11.4.2018 klo 16.00

Paikka: Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Drupal-yhdistyksen vuosikokous avattiin Tommi Heinosen toimesta kello 16.08.

2. Järjestäytyminen

Tommi Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Jari Nousiainen valittiin kokouksen sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Hatakka ja Juha Karonen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen

Toiminnan taloudellinen tulos oli hieman yli 1500 euroa voitollinen. Tuotto käytetään seuraavan vuoden tapahtumiin. Kuluvalle tilikaudelle ei ole saatavia. Tilillä olevat varat on merkitty tulevien tapahtumien, käytännössä Drupal Campien järjestämiseen. Varat riittävät yhden Drupal Campin järjestämiseen ilman velkaa.

6. Yhdistyksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Toiminnantarkastaja Hannu Nieminen on hyväksynyt yhdistyksen tilinpäätöksen.

Todetaan, että hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

Jäsenmaksuksi päätettiin viisitoista (15) euroa. Liittymismaksua ei peritä.

Tommi Heinonen esitteli toimintasuunnitelman.

Tommi Heinonen esitteli tulo- ja menoarvion. Ei kommentteja.

8. Hallituksen uuden kokoonpanon valinta

Hallitukseen:

6 henkilöä esitti kiinnostuksensa hallitukseen. Hallitukseen valittiin Tommi Heinonen, Juha Karonen, Mika Hatakka, Janne Kalliola, Sami Hellsten ja Jari Nousiainen.

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Heinonen.

9. Valitaan toiminnantarkastajat (1-2) ja heille varamiehet

Hannu Nieminen valittiin toiminnantarkastajaksi ja vara toiminnantarkastajaksi Perttu Ehn.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.39.

11.01.2018

Viime vuodet yksi kuuma puheenaihe Drupal-yhteisössä on ollut rajapintalähtöinen kehitysmalli, "headless" tai "decoupled" Drupal eli lähestymistapa jossa sisällönhallinta ja esitystapa erotetaan toisistaan. Tällöin frontend toteutetaan vaikkapa erillisellä javascript-frameworkilla. Keskustelu ei osoita laantumisen merkkejä, sillä lähestymistavassa on omat haasteensa ja sen soveltuvuus kulloiseenkin käyttötapaukseen on vaihteleva.

Drupalin perustaja Dries Buytaert kirjoittaa blogissaan siitä, millä perusteilla valinta kannattaa tehdä ja mitä ottaa huomioon juuri tällä hetkellä. Kirjoituksessaan hän esittelee pohdintaa auttavia kaavioita ja esittelee vaihtoehtoja lähestyä kysymystä.

Buytaertin viesti on se, että etenkin nopeaan kehitykseen ja työskentelyyn ilman erikoistuneita frontend-kehittäjiä perinteinen "monoliittinen" lähestymistapa on usein tehokkain. Vastaavasti kun on tarve luoda erilaisia kokemuksia eri laitteille ja eri käyttötavoille, rajapintalähtöinen malli on vahvoilla.

Sivut