Yhdistyksen ylimääräinen kokous 21.9.2017

Kirjanpidon vuosikokouksesta viivästymisen johdosta järjestettiin ylimääräinen kokous tili- ja vastuuvapauden käsittelemistä varten.

YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 21.9.2017 klo 16.08
Paikka: Exove, Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki.

Läsnä: Tommi Heinonen, Janne Kalliola, Juha Karonen, Kari Kääriäinen, Jari Nousiainen

 1. Kokouksen avaus
  • Kokous avattiin 16.08
 2. Järjestäytyminen
  • Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Heinonen.
  • Sihteeriksi valittiin Jari Nousiainen.
  • Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Karonen ja Janne Kalliola.
  • Ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Kääriäinen ja Jari Nousiainen.
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
  • Hyväksyttiin esityslista.
 5. Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen edelliselle hallitukselle
  • Edellisen toimintakauden toiminnantarkastaja Kari Kääriäinen esitti lausuntonsa.
 6. Yhdistyksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
  • Edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
 7. Muut asiat
  • Ei muita asioita.
 8. Kokouksen päättäminen
  • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.13.