Hallituksen kokouksen muistiinpanot 25.2.2015

Drupal-hallituksen kokous 25.2.2015


 

Paikalla: Tommi Heinonen, Janne Kalliola, Kari Kääriäinen, Juha Karonen, Tuomas Lannes (Skype), Kristian Polso (Skype)


 

DrupalCamp Helsingin suunnittelupalaveri

Pidetään kahden viikon sisällä 3.3.2015 Siilillä klo 17.00 (Tommi 0505813832), Porkkalankatu 24. Hyödynnetään aiemmin tehtyä Google-dokumenttia, jossa töitä oli jaettu. Tommi jakaa edellisen campin mainosmateriaalit Driveen.

 

DrupalCamp Baltics

Mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Lisää informaatiota DrupalCamp Helsinki tapaamisessa.

 

Maksuturva

Tommi kyselee sopimuksen perään. Tunnukset löytyvät Drivesta.

 

Platform.sh

Tuomas jatkaa siirtoa.

 

GitHub

Tuomas luo yhdistykselle oman GitHub-tunnuksen ja jakaa tunnukset Google Docsiin.

 

Sprintti

Seuraava sprintti on 28.3.2015 Wunderkrautilla klo 11-19. Jatkossa tiedotus Twitterin ja Drupal.fi:n lisäksi sähköpostilla, sekä LinkedIn user groupin kautta.

 

Twitter

Pyydetään Joonakselta tunnukset @Drupalfi -tiliin.

 

Markkinointimateriaalit

  • Ei toimittajien tietoja

  • Kohteena keskikokoisten ja isojen yritysten markkinointi-ihmiset

  • Yritykset voisivat haalia lupia asiakkailtaan mainontaan ja kuvia.

https://docs.google.com/document/d/1hgHQh5CIGkIvEcodbHV9WcUfmA3mU2LOhGlgXCo9qUU/edit

 

Drupal.fi yritykset osio

Pyydetään yrityksiä täydentämään tietonsa.

  • Finnish Net Solutions, Kari hoitaa

  • Tieto, Janne hoitaa

  • Aberdeen, Tommi hoitaa

  • Kartoitetaan muitakin yrityksiä

 

Vuosikokous

Vuosikokous pidetään alustavasti toukokuun aikana riippuen DrupalCampin ajankohdasta.

 

Seuraava kokous Druidilla keskiviikkona 25.3.2015 klo 15.00.