Drupal-yhdistyksen vuosikokous 23.5.2019

FINNISH DRUPAL USER GROUP SUOMEN DRUPAL YHDISTYS

Tammasaarenkatu 5

00180 Helsinki

contact@drupal.fi

VUOSIKOKOUS

Aika: keskiviikkona 23.5.2019 klo 17.00

Paikka: Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki.

Läsnäolijat: Tommi Heinonen, Mika Hatakka, Simo Hellsten, Jari Nousiainen, Janne Kalliola, Kari Kääriäinen, Douglas Locklin, Sami Hellsten, Juha Karonen (etä)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Drupal-yhdistyksen vuosikokous avattiin Tommi Heinosen toimesta kello 17.05.

2. Järjestäytyminen

Tommi Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Jari Nousiainen valittiin kokouksen sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Douglas Locklin ja Sami Hellsten. 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen

Yhdistyksen kaksinkertaista kirjanpitoa hoitaa tilitoimisto. Yhdistyksellä ei ole avoimia velkoja tai saatavia. Taloudellinen tilanne on hyvä, ja seuraavan tapahtuman järjestäminen on mahdollista ilman taloudellista riskiä.

6. Yhdistyksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Toiminnantarkastaja Hannu Nieminen on hyväksynyt yhdistyksen tilinpäätöksen. 

Todetaan, että hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

Jäsenmaksuksi päätettiin viisitoista (15) euroa. Liittymismaksua ei peritä. Hallitukselle annettiin valtuus myöntää vapautus maksusta hakemuksen perusteella, vähävaraisuuden (esimerkiksi opiskelija, työtön) tai muun perustellun syyn pohjalta.

Tommi Heinonen esitteli toimintasuunnitelman. 

Tommi Heinonen esitteli tulo- ja menoarvion. Ei kommentteja.

8. Hallituksen uuden kokoonpanon valinta

Hallitukseen:

6 henkilöä esitti kiinnostuksensa hallitukseen. Hallitukseen valittiin Tommi Heinonen, Juha Karonen, Janne Kalliola, Jari Nousiainen, Sami Hellsten ja Simo Hellsten.

Puheenjohtajaksi valittiin Jari Nousiainen.

9. Valitaan toiminnantarkastajat (1-2) ja heille varamiehet

Hannu Nieminen valittiin toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi Douglas Locklin.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.37.