Drupal-yhdistyksen vuosikokous 11.4.2018

FINNISH DRUPAL USER GROUP SUOMEN DRUPAL YHDISTYS

Itämerenkatu 1

00180 Helsinki

contact@drupal.fi

VUOSIKOKOUS

Aika: keskiviikkona 11.4.2018 klo 16.00

Paikka: Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Drupal-yhdistyksen vuosikokous avattiin Tommi Heinosen toimesta kello 16.08.

2. Järjestäytyminen

Tommi Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Jari Nousiainen valittiin kokouksen sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Hatakka ja Juha Karonen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Yhdistyksen tilinpäätöksen esittäminen

Toiminnan taloudellinen tulos oli hieman yli 1500 euroa voitollinen. Tuotto käytetään seuraavan vuoden tapahtumiin. Kuluvalle tilikaudelle ei ole saatavia. Tilillä olevat varat on merkitty tulevien tapahtumien, käytännössä Drupal Campien järjestämiseen. Varat riittävät yhden Drupal Campin järjestämiseen ilman velkaa.

6. Yhdistyksen tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Toiminnantarkastaja Hannu Nieminen on hyväksynyt yhdistyksen tilinpäätöksen.

Todetaan, että hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

Jäsenmaksuksi päätettiin viisitoista (15) euroa. Liittymismaksua ei peritä.

Tommi Heinonen esitteli toimintasuunnitelman.

Tommi Heinonen esitteli tulo- ja menoarvion. Ei kommentteja.

8. Hallituksen uuden kokoonpanon valinta

Hallitukseen:

6 henkilöä esitti kiinnostuksensa hallitukseen. Hallitukseen valittiin Tommi Heinonen, Juha Karonen, Mika Hatakka, Janne Kalliola, Sami Hellsten ja Jari Nousiainen.

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Heinonen.

9. Valitaan toiminnantarkastajat (1-2) ja heille varamiehet

Hannu Nieminen valittiin toiminnantarkastajaksi ja vara toiminnantarkastajaksi Perttu Ehn.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.39.